top of page
terapeutska igra.png

TERAPEUTSKA
IGRA

Terapeutska igra koristi tehnike, metode i strategije iz terapije igrom kako bi pomogla klijentima prevenirati ili razriješiti psihosocijalne teškoće te doprinosi postizanju optimalnog rasta i razvoja.

Terapeutska igra prati razvojne potrebe djeteta, pomaže djeci da se nose sa stresnim situacijama, potiče osjećaj kontrole, pozitivnu sliku o sebi, pruža razumijevanje izazovnih situacija, potiče samoizražavanje, poboljšava socijalne odnose, potiče komunikaciju, nudi konstruktivno rješavanje problema te jača za nošenje s različitim izazovima.

Terapeutska igra pomaže u prevenciji ili tretmanu problema u ponašanju, tjeskobe, strahova, socijalnih teškoća, ADHD, trauma, gubitaka, žalovanja, problema u regulaciji emocija, stresnih situacija kao što su odvajanje (npr. razvod roditelja), problemi u vrtićkom/školskom okruženju i sl.

Terapeutska igra pruža učenje, potiče kritičko promišljanje i pruža siguran način rješavanja problema i svakodnevnih izazova.

Namijenjena je za djecu u dobi od 3. do 12. godine života, no njene tehnike se koriste i za djecu mlađe i starije dobi, adolescente i odrasle.

bottom of page