top of page
maja_baksa

O MENI

Maja Baksa, mag.prim.educ,

praktičarka bihevioralne analize,

edukantica psihoterapije - specijalizantica transakcijske analize

Po primarnoj edukaciji sam učiteljica. No, najviše u životu volim biti učenica. Želja za učenjem tjera me na kontinuirano educiranje u obliku stručnih usavršavanja, doškolovanja i raznih drugih oblika cjeloživotnog učenja. Nakon nekoliko godina u odgojno - obrazovnom sustavu, moj profesionalni put se usmjerava na davanje podrške, počevši s iskustvom asistenta u nastavi.

Pomagački put me dalje usmjerava u ranu intervenciju, rad s osobama s invaliditetom te djecom s razvojnim teškoćama i rizicima. U civilnom sektoru stječem većinu radnog iskustva, kao i neke od važnijih edukacija koje obogaćuju moj rad, iz područja biheviorizma, savjetovanja i terapijskog rada.

Završila sam prvi stupanj iz primjenene analize ponašanja te stekla licencu praktičarke bihevioralne analize, što je bila okosnica mog rada s djecom s razvojnim teškoćama, uz obogaćivanje raznim drugim metodama i tehnikama rada kao što su korištenje socijalnih priča, sustav komunikacije putem sličica (PECS), protokol za procjenu miljokaza verbalnog ponašanja i određivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja, odnosno terapije (VB-MAPP), metoda Marte Meo i dr.

Rad s djecom neupitno uključuje i rad s roditeljima gdje stječem prva savjetodavna iskustva. Savjetovanje i psihoterapija su moja najveća ljubav što si i potvrđujem kroz dvogodišnji proces stručnog usavršavanja pod nazivom "Stručnjak savjetovatelj" te svoj daljnji profesionalni put usmjeravam u tom području kroz studij Propedeutike psihoterapije i studij psihoterapijskog pravca Transakcijska analiza.

Smatram da je u svemu u životu potrebno pronaći ravnotežu, pa tako i svoj savjetodavni i terapijski rad pokušavam balansirati i obogatiti i tehnikama i metodama iz drugih područja kao što su obiteljska sistemska terapija, kognitivno-bihevioralna psihoterapija, terapija igrom, mindfulness, ACT i drugo. Certificirana sam i u REBT Mindset Life Coach - pristupu coachinga baziranom na kognitivno-bihevioralnoj terapiji. Kako bih mogla kompetentnije pružiti adekvatnu podršku, prema potrebi surađujem s drugim stručnjacima, a dio mog rada je superviziran od strane licenciranih supervizora sukladno standardima terapijskog, savjetodavnog i psihoterapijskog rada.

 

U kabinetu provodim terapije za djecu, mlade i odrasle te edukacije iz područja mentalnog zdravlja.

Ovdje možete pronaći neke od mojih dodatnih kompetencija kao i profesionalno iskustvo.

Suradnje

EQUILIBRA

obrt za savjetovanje i edukaciju

ZAVNOH 17, Čakovec
vl. Maja Baksa
OIB: 79752818370
MB: 98436066
Tijelo kod kojega je obrt upisan u Obrtni registar:
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM ČAKOVEC
Banka: PBZ
IBAN: HR4223400091160686632

Logo.png
bottom of page