top of page
maja-baksa64.jpg

RADNO ISKUSTVO

2022. - EQUILIBRA, obrt za savjetovanje i edukaciju

2016. - 2022. Centar za ranu intervenciju MURID, provedba Treninga socijalnih vještina i koordinacija promotivnih aktivnosti

2014. - 2016. Udruga slijepih Međimurske županije, voditeljica programa (Institucionalna podrška organizacijama civilnog sektora)

2013. - 2014. MURID, asistentica u nastavi

2011. - 2012. I.OŠ Čakovec, učitelj pripravnik

2010. OŠ Goričan, nastavnica engleskog jezika

2017. USMŽ, provedba radionica šaha za slijepe

2012. POU Čakovec, učiteljica matematike i hrvatskog jezika za odrasle

bottom of page