top of page
folder1.png

PSIHOLOŠKA PROCJENA

ZA DJECU I MLADE

Psihološka procjena je proces procjene različitih intelektualnih sposobnosti, kao i emocionalnog statusa.

Sama procjena traje otprilike 60 minuta, a koriste se različiti testovi (ovisno o području koje treba procijeniti), opservacija i intervju.

Psihološku procjenu provodi klinička psihologinja.

Trenutno dostupni testovi: TSCC i BYI-II.

TSCC je ljestvica namijenjena procjenjivanju djece koja su proživjela traumatske događaje, a ujedno zahvaća širok raspon psiholoških utjecaja te se sastoji i od kliničkih podljestvica kao što su anksioznost, depresija, disocijacija. Primjenjivo za djecu i mlade u dobi od 8 do 16 godina.

Skala BYI-II sastoji se od pet inventara samoiskaza koji se koriste za zahvaćanje doživljaja depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i mladih u dobi od 7 do 18 godina.

bottom of page